Архив новостей
прихода храма
Новости Православной Церкви
Полоцкая Епархия
 
Мужчына ўсумніўся ў гэтых словах і папрасіў знамення, якое спаслалася адначасова як і пакаранне за нявер'е. Захарыя анямеў да часу спраўджэння слоў Міхаіла.
  Святая Елісавета зачала і, баючыся насмешак з позняй цяжарнасці, таілася пяць месяцаў. Надышоў час, і яна нарадзіла сына, назвала Іаанам. Усе былі здзіўлены, таму што ніхто ў іх родзе не насіў такога імя. Калі спыталі пра гэта Захарыя, ён папрасіў дошчачку і напісаў на ёй: "Іаан імя яму",-адразу повязь гаворкі разамкнулася, і Захарыя праславіў Бога.
Пасля нараджэння Ісуса Хрыста цар Ірад загадаў пазабіваць усіх дзетак. Пачуўшы пра гэта, Елісавета знікла са сваім сынам у пустыню і хавалася ў пячоры. Захарыя як святар знаходзіўся ў Ерусаліме і служыў у храме. Ірад паслаў да яго воінаў з загадам адкрыць месцазнаходжанне немаўляці Іаана і яго маці. Святы адказаў, што гэта яму невядома, і быў забіты ў храме. Елісавета з сынам у пустыні і памерла. Юнак Іаан, ахоўны анёлам, працягваў там жыць да выхаду на пропаведзь і хрышчэння Госпада.

Службы да ўшанавання памяці Іаана Хрысціцеля ў міёрскай царкве адбудуцца 6 ліпеня ў 18.00 і 7 ліпеня ў 8.00.
                                  
Прадказаў прышэсце Месіі і Яго ахрысціў  
  Іаан Хрысціцель ці, як яго называюць, Іаан Прадцеча - самы ўшанаваны хрысціянскі святы пасля Багародзіцы. Яго нараджэнне адзначаецца 7 ліпеня. У гэты дзень вернікі ўспамінаюць, як у сям'і іудзейскага святара Захара і яго жонкі Елісаветы нарадзіўся будучы прарок, які прадказаў прышэсце Месіі - Ісуса Хрыста, а потым хрысціў Яго ў водах ракі Іардан.
  Бацькі Іаана Хрысціцеля - Захарыя і Елісавета, якія жылі ў старажытным горадзе Хеўроне, дасягнулі старасці, але не мелі дзяцей. Аднойчы Захарыя падчас богаслужэння ў Ерусалімскім храме ўбачыў Архангела Гаўрыіла, які прадказаў яму нараджэнне сына Іаана-абвяшчальніка чаканага Збаўцы-Месіі.